نرم‌افزار مدیریت اسناد احراز هویت پیش فروش فروش اینترنتی توزیع و باربری پرداخت مدیریت اقساط در راهکار پرداز

چرا باید راهکار پرداز را به عنوان مجری سیستم‌های نرم‌افزاری انتخاب کنید ؟

1. چون داشبرد کنترل پروژه در اختیار شماست

نگران زمان‌بندی پروژه‌تان نباشید، با سیستم کنترل پروژه در حساب کاربری‌تان می‌توانید پیشرفت پروژه را رصد کنید و همواره به مستندات دسترسی داشته باشید.

تمام نسخه‌های پروژه شما به طور منظم در گیت هاب ذخیره می‌شوند و در دسترس شما خواهند بود.

2. چون در هر مرحله‌ای می‌توانید پروژه را لغو کنید

نگران زمان‌بندی پروژه‌تان نباشید، با سیستم کنترل پروژه در حساب کاربری‌تان می‌توانید پیشرفت پروژه را رصد کنید و همواره به مستندات دسترسی داشته باشید.

تمام نسخه‌های پروژه شما به طور منظم در گیت هاب ذخیره می‌شوند و در دسترس شما خواهند بود.